Monthly Archives: June 2014

„Loomelabor 2014” muusikalise loovuse suvekool noortele

4.-8. augustil 2014 toimub Viljandi Muusikakoolis ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia muusikamajas „Loomelabor 2014” muusikalise loovuse suvekool noortele. Loomelaborit korraldab Eesti Muusikafond koostöös Eesti Heliloojate Liiduga. Suvekooli partneriteks on Viljandi Muusikakool ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia.

„Loomelabor” on avatud mõtlemisega motiveeritud noorte suvekool, mille keskmes on loova muusikalise mõtlemise arendamine. See on suvekool noortele, kellele meeldib muusikast mõelda, seda uurida ja ise luua. Peamine sihtrühm on muusika- ja huvikoolide vanemate klasside õpilased ning gümnaasiumi- ja keskastme õpilased. Oodatud on kõikide muusikaerialade õpilased, eeltingimuseks nooditundmine ja soovitavalt mõne instrumendi mängimine tasemel, mis võimaldaks oma loodud muusikat esitada. Fookuses ei ole pillimänguoskus, vaid loov lähenemine pillile ja selle mänguvõtetele.

Loe pikemalt »

Avalik konkurss hauaplatside hooldaja leidmiseks

Eesti Heliloojate Liit kuulutab välja avaliku konkursi Tallinna Metsakalmistul asuvatele hauaplatsidele hooldaja leidmiseks. Kõne all olevatele hauaplatsidele on maetud oluline osa eesti heliloojatest ja muusikateadlastest, kes kuuluvad Eesti Heliloojate Liitu. Täpsemate tingimuste ning esitamise tähtaegadega on võimalik tutvuda EHL-is tööpäeviti 10.00-16.00 või telefonil 646 6536, küsimused on teretulnud ka meiliaadressil heliloojate.liit@gmail.com.
Konkurssi finantseerib Eesti Muusikafond.

Loe pikemalt »

K o o s t ö ö p a r t n e r i d
L o o m e l i i d u d
F a c e b o o k