Liikmetele

Loomingulise stipendiumi avaldus

Stipendiumi saab taotleda loominguliselt aktiivne liidu liige, kes on edastanud liidule eelmise aasta loomingulise tegevuse kokkuvõtte vastavalt välja saadetud vormile ja kellel pole võlgnevusi liidu ees. Stipendiumi saaja on kohustatud kasutama sitpendiumi selleks eraldatud eesmärgil ja esitama nõudel aruande stipendiumi kasutamise kohta.

Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

Viide loovisikute ja loomeliitude seadusele: Riigi Teataja
Stipendumi taotluse avaldus

Vabakutselise loovisiku loometoetus

Toetuse taotluse avaldus