Info avalikest konkurssidest


Trans-distsiplinaarne platvorm Aarhus Unge Tonekunstnere kutsub võtma osa projektist „OpenScores“.
Osavõtjate hulgast valitakse välja 5 teost. Teosed esitab ansambel Apartment House (UK) Aarhusis ja Kopenhaagenis jaanuaris 2015. a. Lisaks sellele eksponeeritakse teoste noote nädala jooksul Kunsthal Aarhaus’i kaunite kunstide keskuses.

AUT kutsub heliloojaid katsetama noodigraafikaga. Teoste noodid peaksid olema piisavalt avatud, et neid saaks igasuguste koosseisudega mängida, täpsemalt tingimused kirjas:
http://www.aut.dk/media/openscores/

Mida saata:
-Teose ideekavad (maksimum 1 A4 pdf-formaadis)
-CV (pdf-formaadis) ja linkidena viited eelnevale loomingule

Tähtajad:
-15. oktoober 2014 a: tähtaeg töö ideekavandi esitamiseks (call@aut.dk)
-1. november 2014 a. valitud teosed kuulutatakse AUT kodulehel ja Facebookis.
-1. detsember 2014: tähtaeg kõikide materjalide esitamiseks
– Jaanuar 2015: kontsert Aarhusis

Info:
E-post: call@aut.dk
Veebileht: www.aut.dk


27. märtsil kuulutas Rahvusooper Estonia välja eesti ooperi konkursi, et uue algupärandiga tähistada 2017/2018 hooajal väärikalt Eesti Vabariigi juubelit.

Ideekonkurss on suunatud Heliloojate Liidu liikmetele, kellelt oodatakse Estonia teatri sünnipäevaks, 16. septembriks 2014 kahel A4 leheküljel üldvisiooni: teose pealkiri, tegelased, dramaturgiline süžee, libretist, soovi korral ka ettepanek teose lavastaja osas. Ooper peaks olema kahes vaatuses, ühe vaatuse pikkus 45–60 minutit. Konkurss ei ole anonüümne, vaid algusest peale arvestatakse konkreetsete heliloojate käekirja ja nende varasemat loomingut. 1. oktoobriks valitakse välja 2–4 ideed, mille autoritega toimuvad täiendavad vestlused. Vestlusvooruks võib soovi korral teha algses ideekavandis täiendusi ning lisada muusikalisi näiteid.

Konkursi võitja, kes saab lepingu teatriga, kuulutatakse välja 2014. aasta lõpus. Ooper peab valmis olema 2016. aasta maiks. Esietendus on planeeritud 2017. aasta novembrisse.

EESTI OOPERI KONKURSS
Rahvusooper Estonia kuulutab välja ideekonkursi uue eesti ooperi tellimiseks.
Ideekonkursile on oodatud Eesti Heliloojate Liidu liikmed.

Ideekonkursi tähtaeg on 16. september 2014.

Nimetatud kuupäevaks on vaja saata aadressil info@opera.ee ooperi ideekavand kahel A4 leheküljel, kus on välja toodud:
-Ooperi pealkiri
-Helilooja nimi
-Libretisti nimi (vajalik eelkokkuleppe olemasolu)
-Tegelaskujud hääleliikide järgi
-Dramaturgiline süžee stseenide kaupa
-Soovi korral ettepanek lavastaja/kunstniku osas (eelkokkulepe ei ole vajalik)

Valmiv ooper peab olema kahes vaatuses, ühe vaatuse pikkus 45-60 minutit.
Ideekavandite põhjal valitakse hiljemalt 1.oktoobriks 2014 välja 2-4 heliloojat, kellega toimuvad täiendavad vestlused.
Vestlusvooruks võivad konkursil osalejad teha täiendusi oma algses ideekavandis, vestlusvoorus on lubatud esitada muusikalisi näiteid.

Võitja kuulutatakse välja 16. detsembril 2014.
Ooperi valmimise lõpptähtaeg on mais 2016.


Stephan De Jonghe kompositsioonikonkurss

Regulatsioonid

Aalsterse Muziekarchipel koostöös Stephan De Jonghestichtingi (Stephan De Jonghe fondiga) korraldab klaveriteoste konkursi. Võidutöö saab kohustuslikuks palaks 2015. aasta Stephan De Jonghe klaverikonkursil ja kirjastatakse Metropolis Music Publishers’i poolt.

Kes saab osa võtta?
Kõik, kes sündinud pärast 31.12.1979. a.

Mida kandidaadilt oodatakse?
Originaallugu klaverile kahel käel pikkuses 5-7 minutit. Teos ei tohi olla varem ette kantud.
Kandidaadid saavad esitada rohkem kui ühe loo.

Kuidas teos konkursile esitada?
Teised tuleb saata hiljemalt 1. oktoobril 2014. a. aadressil:
Peter Thomas
Vrijheidstraat 65
9300 Aalst

Mis on auhinnaks?
Võitja pälvib 2000 € väärtuses Stephan De Jonghe Kompositsioonipreemia.

Täpsem konkursi info:
mazzic.drupalgardens.com/content/2014-stephan-de-jonghe-composition-contest

Eelmiste konkursside võitjad:
2008. a. Mathias Coppens “5 Vreugdevisioenen” (5 Visions of Joy).
2011. a. Frederik Neyrinck “Aphorismes I-VIII”

Stephan De Jonghe (21.10.1902 – 30.12.1933) oli flaami pianist, muusikateadlane, pedagoog ja kontserdikorraldaja.


K o o s t ö ö p a r t n e r i d
L o o m e l i i d u d
F a c e b o o k