Eesti Heliloojate Liidust

Eesti Heliloojate Liit (EHL) on Eesti professionaalseid heliloojaid ja muusikateadlasi ühendav loomeliit. EHLi tegevuse eesmärk on eesti heliloomingu ja muusikateaduse vaba arengu ja leviku soodustamine, loominguvabaduse kaitsmine ja oma liikmete loominguliste huvide esindamine.

Eesti Heliloojate Liidu esimees on Märt-Matis Lill.

Hetkel kuulub Eesti Heliloojate Liitu 124 liiget.

EHLi tegutsemise seaduslikud alused on Loovisikute ja loomeliitude seadus ning MTÜ Eesti Heliloojate Liidu põhikiri. Loovisikute ja loomeliitude seadus sätestab, et EHLi, nagu teistegi loomeliitude liikmed, saavad taotleda loomestipendiume ja loometoetusi. Stipendiumide ja toetuste liikmetele jagamise kriteeriumid on lühidalt kirja pandud siin.

Eesti Muusikafond (EMF) on Eesti Heliloojate Liiduga kõrvuti tegutsev üksus, mille põhitegevus on seotud eesti heliloojate loomingu säilitamisega. Vaata ka SA Eesti Muusikafondi loominguliste stipendiumite statuuti ja toetuse taotlemise vormi.

Loe ka loovisikute staatuse soovitust UNESCO veebilehelt.

 

Alates 2005. aastast on Eesti Heliloojate Liit Rahvusvahelise Nüüdismuusika Ühingu (International Society of Contemporary Music, ISCM) liige.

Timo Steiner
Eesti heliloojad ja nende liit
Sirp, 11. veebruar 2005

Toomas Velmet
Eesti Heliloojate Liit 80
Sirp, 17. detsember 2004

K o o s t ö ö p a r t n e r i d
L o o m e l i i d u d
F a c e b o o k