2006

Tiia Teder Rahvusvahelisest heliloomingu rostrumist
Nüüdismuusika lähetamine
Teater. Muusika. Kino, 08/09-2006

Liina Fjuk
Tartu Jaani kiriku festival
Muusika, 08-2006

Merike Vaitmaa
Festival “NYYD ’05”
Teater. Muusika. Kino, 01-2006

K o o s t ö ö p a r t n e r i d
L o o m e l i i d u d
F a c e b o o k