Margus Pärtlas

Muusikateadlane, pedagoog, EHL liige 2000. aastast
Sündinud 11.05.1964

Pärtlas, Margus lõpetas 1982 Tallinna Muusikakeskkooli, 1987 Tallinna Riikliku Konservatooriumi, 1992 aspirantuuri N. A. Rimski-Korsakovi nimelise Peterburi Riikliku Konservatooriumis, kunstiteaduste kandidaat (1992, samas), väitekiri “Eduard Tubina sümfooniad: teemastik ja vorm” (ilmunud raamatuna 1995). Oli 1987–89 ja 1992–93 Eesti Muusikaakadeemia muusikateooria kateedri vanemõpetaja, 1993–2003 muusikateooria dotsent, 2004 professor, alates 2003 ka õppe- ja teadusprorektor. 1999–2000 viibis Fulbrighti uurimisstipendiumiga Põhja- Texase Ülikoolis. Eesti Teadusfondi grant  “Eduard Tubin 20. sajandi. heliloomingu kontekstis” (2002–2005). Rahvusvaheliste teaduskonverentside korraldaja (Tallinna rahvusvahelised muusikateooria konverentsid,”Eduard Tubin 100″). Eesti Muusikateaduse Seltsi liige (esimees 1997–2003).

Olulisemad publikatsioonid

Pärtlas, Margus (1995). Eduard Tubina sümfooniad: teemastik ja vorm. Tallinn: Eesti Muusikaakadeemia.
Pärtlas, Margus (1999). Expanded Cadential Six-Four Progression in Richard Strauss’s Music. In: A Composition as a Problem II (72−92). Tallinn: Eesti Muusikaakadeemia
Pärtlas, Margus (2003). Tubin's Tenth Symphony: The "Call Motive" and its Relation to the Overall Structure. In: Yearbook of the International Eduard Tubin Society 3 (70−78). Tallinn: International Eduard Tubin Society.
Pärtlas, Margus (2003). Transformation of Classical Tonal Models in Richard Strauss’s “Das Rosenband” Op. 36, No. 1 and “Mein Auge” Op. 37, No.4. In: A Composition as a Problem III (122−138). Tallinn: Eesti Muusikaakadeemia.
Pärtlas, Margus (2004). Ancient Sounds in Modern Context: Eduard Tubin's Piano Sonata No. 2. In: A Composition as a Problem IV/2 (135−144). Tallinn: Eesti Muusikaakadeemia.
Pärtlas, Margus (2007). Homeland as God's City: Structural and Semantic Aspects of Eduard Tubin's Requiem for Fallen Soldiers. In: Yearbook of International Eduard Tubin Society 7 (107−114). Tallinn: International Eduard Tubin Society.
Pärtlas, Margus (2012). Issues of Sound and Musical Narrative in Robert Schumann’s Romanze, Op. 28, No. 2. In: A Composition as a Problem VI (138−144). Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre.
Pärtlas, Margus (2016). Reinventing a Tradition: The Subordinate Key Area in 19th-Century Concertos. In: A Composition as a Problem VII (50−62). Tallinn: Estonian Academy of Music and Theatre.