Struktuur

Juhatus

Eesti Heliloojate Liidu olulisemad otsused võtab vastu juhatus.

Juhatuse koosseis on järgmine (valitud 14. aprillil 2014):

Märt-Matis Lill – esimees
Evi Arujärv
Olav Ehala
Tatjana Kozlova-Johannes
Ülo Krigul
Kristo Matson
Timo Steiner
Helena Tulve
Peeter Vähi

Revisjonikomisjon

Eesti Heliloojate Liidu ja Eesti Muusikafondi aastaaruandeid kontrollib revisjonikomisjon.

14. aprillil 2014 valiti revisjonikomisjoni liikmeteks:

Urmas Lattikas – esimees
Kristjan Kõrver
Gerhard Lock

Põhikiri

Liikme õigused ja kohustused sätestab Eesti Heliloojate Liidu põhikiri.

Liikmemaks

Eesti Heliloojate Liidu liikmemaks on alates 2012. aasta algusest 15 Eurot, pensionäridele 5 Eurot.

K o o s t ö ö p a r t n e r i d
L o o m e l i i d u d
F a c e b o o k