Liikmeks astumise tingimused

Eesti Heliloojate Liidu liikmeks võib astuda muusikalise kõrgharidusega Eesti helilooja või muusikateadlane. Selleks tuleks täita avalduse blankett.

Juhatusele esitataval avaldusel on vajalik esitada kahe liidu liikme soovitused. Liikme õiguste ja kohuste kohta lähem info põhikirjas.

Liikmemaks on alates 2012. aasta algusest 15 eurot, pensionäridele 5 eurot.