Eesti Muusikafond

Palun anna oma soovist teada muusikafond@gmail.com, kui oled huvitatud:

  • osta mõningaid uuemaid partituure, mis kuuluvad Eesti Muusikafondi kataloogi
  • laenata Eesti Muusikafondi varamusse kuuluvaid partituure
  • uurida Eesti Muusikafondi varamusse kuuluvaid partituure EHL kontoris

Eesti Muusikafond on Eesti Heliloojate Liiduga kõrvuti tegutsev üksus, mille põhitegevus on seotud eesti heliloojate loomingu säilitamisega ja Lauteri 7c hoone haldamisega.

Eesti Muusikafond kirjastab ning osutab kaasabi muusikateoste kirjastamisel, levitamisel ja üldsusele tutvustamisel. Tänu aastakümnete pikkusele tegevusele on Muusikafondil tuhandetest ühikutest koosnev noodikogu, mis tänasel päeval täieneb peamiselt Eesti Muusika Päevadeks tellitud teoste võrra. Muusikafondi kataloogi kuulub niisiis väga väärtuslikke ja rariteetseid teoseid.

Muusikafond asutati 20. aprillil 1945 ning tollal oli institutsiooni ametlik nimetus NSVL Muusikafondi Eesti Vabariiklik osakond. 18. jaanuaril 1991 registreeriti Eesti Muusikafond.

Muusikafondi on direktori või juhatuse esimehena juhtinud paljud lugupeetud heliloojad ja muusikategelased, sh Nikolai Goldschmidt (1945), Artur Uritamm (1945-1946), Aleksei Stepanov (1946-1973), Jüri Reier (1973-1990), Tea Kurvits (1991-1994), Raimo Kangro (1994-2000), Timo Steiner (2000-2005), Ülo Krigul (2005-2012), Kristo Matson (2012-2015) ja Marge Raun (2015-2017). Praegune Muusikafondi juhatuse esimees on Märt-Matis Lill.