Loomelabor

Loomelabor on avatud mõtlemisega motiveeritud noorte suvekool, mille keskmes on loova muusikalise mõtlemise arendamine. Sihtrühmana näeme muusika- ja huvikoolide, gümnaasiumi- ja keskastme õpilasi ning tudengeid, aga ka juba õpingud lõpetanuid. Lisaks heliloominguga tegelevatele noortele on oodatud kõikide muusika erialade esindajad, keda huvitab muusikaline eneseväljendus ja loov lähenemine pillile.

  1. aasta Loomelabor toimub 31. juuli – 7. august Viljandis.

Suvekool on jagatud kolmeks erinevaks programmiks  – 

  1. tervikprogramm 31.07 – 7.08 (osalemistasu 150 eurot)
  2. eufooniumi teoste konkursi programm 31.07 – 2.08 + proovid ja kontsert 6.08 (osalemistasu 60 eurot)
  3. põhiprogramm 2. – 7.08 (osalemistasu 130 eurot)

Registreerimine on avatud kuni 31. mai 2021 siin


LOOMELABOR / muusika loomise suvekool
2021

Aeg: 31. juuli – 7. august 2021
Sihtrühm: 13 – 25 aastased noored
Korraldavad: Eesti Muusikafond, Eesti Heliloojate Liit
Koostööpartnerid: Viljandi Muusikakool, Eufooniumi meistrikursus ja madalate vaskpillide meistrikursus Viljandis
Meeskond: Age Veeroos, Marge Raun, Tonio Tamra
Osalustasu: 150€/130€ /60€  (sisaldab toitlustust ja ööbimist)

Selle aasta teemad
# eufoonium
# tšello
# saksofon

Loomingu juhendajateks on Ülo Krigul, Liis Jürgens (Viira) ja Tauno Aints

Instrumente õpetavad ja juhendavad Steven Mead (eufoonium, Inglismaa), Hanna Anett Peiel (tšello) ja Karl Tipp (altsaksofon).

Suvekooli ühe osana toimub eufooniumi teoste konkurss.

Osalejad saavad luua teoseid koosseisudele 1) eufoonium ja klaver, 2) eufoonium, altsaksofon, tšello ja soovi korral klaver.

Varem valmis kirjutatud või alustatud teoste valmimist ja viimistlemist toetavad suvekooli loomingu juhendajad ja Steven Mead. Teoste maksimaalne pikkus võib olla 6 minutit.

  1. ja 2. augustil toimuvad tunnid – proovid koos mängijatega Steven Mead, Hanna Anett Peiel, Karl Tipp ja Farištamo Eller. Valik lugudest kantakse ette 6. augustil Baptisti kirikus.

NB! Kutsume üles eufooniumi teostega alustama kohe! Steven Mead tutvustab eufooniumi siin https://www.youtube.com/watch?v=EjSDFgLDCmw&feature=youtu.be

Parimate lugude autoritele preemiad! Eriauhin(na)d Steven Meadi poolt.

Suvekooli teises osas, põhiprogrammis (2. – 7. augustil) toimub individuaalne töö heliteostega, mille komponeerimisel on regulaarselt toeks loomingulised juhendajad. 

Põhipille tutvustavad ja juhendavad Hanna Anett Peiel (tšello) ja Karl Tipp (altsaksofon), kes ühtlasi aitavad suvekooli viimasel päeval ette kanda osalejate loodud muusikapalu. 

Lisaks toimuvad erinevad kohtumised, arutelud ja teemaõhtud jms. Näiteks on võimalik osaleda gongide töötoas (Ülo Krigul) ja improvisatsiooni minikursusel (Liis Jürgens).


Suvekooli programmide korraldusest

Meeleldi ootame aktiivselt kaasa lööma kõikides suvekooli tegevustes (tervikprogrammis), see tähendab osalemist nii eufooniumi teoste konkursil kui suvekooli põhiprogrammis. Tervikprogrammis võib aga osaleda ka ilma konkursist osa võtmata. Sellisel juhul käib osaleja kuulamas konkursi teoste proove ja tunde ning tegeleb individuaalselt loometööga. Kõik eufooniumi programmi tegevused, kaasaarvatud lõppkontsert Viljandi Baptisti kirikus on avatud külastamiseks ka kõikidele teistele suvekoolis osalejatele.

Kui on soov võtta osa üksnes eufooniumi teoste konkursist, siis vastavad tegevused  toimuvad 1. ja 2. augustil. Steven Meadi ja ansambliliikmete eestvedamisel viiakse läbi tunnid – proovid ning soovijatele veelkord ka eufooniumi kõla ja mängutehnika tutvustus. Ühtlasi on võimalik saada individuaalset loomingulist juhendamist meie heliloojatelt.

Kui osaleja teos osutub hiljem valituks, kantakse see ette kontserdil 6. augustil Viljandi Baptisti kirikus. Kontsert ning sellele eelnevad proovid toimuvad koostöös Eufooniumi meistrikursuse ja madalate vaskpillide meistrikursusega Viljandis.

NB! 1) Eufooniumile ja klaverile või 2) eufooniumile, altsaksofonile, tšellole ja soovi korral klaverile kirjutatud lugusid ootame huviga juba enne suvekooli noorhelilooja@gmail.com

Valmis, pooleli või peaaegu valmis teoseid on võimalik täiendada suvekoolis!

Lõpetatud ja noodis vormistatud peavad need olema hiljemalt 4. augustil.

Registreeri ja täida ankeet siin


Osalustasu kanda:
Saaja: SA Eesti Muusikafond
Kontonumber: EE742200221001130321
Selgitus: (osaleja) ees- ja perenimi, LL 2021 ja vastava programmi nimi (tervikprogramm, euf. programm või põhiprogramm)


Täpsem info:
Age Veeroos
tel (+372) 56575806
noorhelilooja@gmail.com
https://www.helilooja.ee/loomelabor/


Korraldavad: Eesti Muusikafond, Eesti Heliloojate Liit
Toetavad: Kultuuriministeerium, Eesti Autorite Ühing, Eesti Kultuurkapital, Eesti Heliloojate Liit