Eesti Heliloojate Liit

Eesti Heliloojate Liit (EHL) on Eesti professionaalseid heliloojaid ja muusikateadlasi ühendav loomeliit. EHLi tegevuse eesmärk on eesti heliloomingu ja muusikateaduse vaba arengu ja leviku soodustamine, loominguvabaduse kaitsmine ja oma liikmete loominguliste huvide esindamine.

Liidu esimees on Märt-Matis Lill ja kuulub Eesti Heliloojate Liitu kuulub 124 liiget.

EHLi tegutsemise seaduslikud alused on Loovisikute ja loomeliitude seadus ning MTÜ Eesti Heliloojate Liidu põhikiri. Loovisikute ja loomeliitude seadus sätestab, et EHLi, nagu teistegi loomeliitude liikmed, saavad taotleda loomestipendiume ja loometoetusi. Stipendiumide ja toetuste liikmetele jagamise kriteeriumid on lühidalt kirja pandud siin.

Loe ka loovisikute staatuse soovitust UNESCO veebilehelt.