Eesti Heliloojate Liit

Eesti Heliloojate Liit (EHL) on Eesti professionaalseid heliloojaid ja muusikateadlasi ühendav loomeliit. EHLi tegevuse eesmärk on eesti heliloomingu ja muusikateaduse vaba arengu ja leviku soodustamine, loominguvabaduse kaitsmine ja oma liikmete loominguliste huvide esindamine.

Liidu esimees on Märt-Matis Lill ja kuulub Eesti Heliloojate Liitu kuulub 124 liiget.

EHLi tegutsemise seaduslikud alused on Loovisikute ja loomeliitude seadus ning MTÜ Eesti Heliloojate Liidu põhikiri. Loovisikute ja loomeliitude seadus sätestab, et EHLi, nagu teistegi loomeliitude liikmed, saavad taotleda loomestipendiume ja loometoetusi. Stipendiumide ja toetuste liikmetele jagamise kriteeriumid on lühidalt kirja pandud siin.

Loe ka loovisikute staatuse soovitust UNESCO veebilehelt.

Eesti Heliloojate Liidule kuuluvad hauaplatsid Metsakalmistul, mis on reserveeritud Eesti Heliloojate Liidu liikmetele ja nende abikaasadele. Eesti Heliloojate Liit ei eralda üldjuhul  hauaplatse kolmandatele isikutele. Erandkorras maetakse heliloojate hauaplatsile Heliloojate Liitu mittekuulunud muusikuid, kellel on olnud märkimisväärne panus Eesti Heliloojate Liidu liikmete loomingu edendamisse. Sellise erandi tegemist kaalub Eesti Heliloojate Liidu juhatus avalduse alusel.