Struktuur

Eesti Heliloojate Liidu olulisemad otsused võtab vastu juhatus.
Juhatuse koosseis on järgmine (valitud 14. aprillil 2014):

Märt-Matis Lill – esimees
Evi Arujärv
Olav Ehala
Tatjana Kozlova-Johannes
Ülo Krigul
Kristo Matson
Timo Steiner
Helena Tulve
Peeter Vähi

Revisjonikomisjon

Eesti Heliloojate Liidu ja Eesti Muusikafondi aastaaruandeid kontrollib revisjonikomisjon.
14. aprillil 2014 valiti revisjonikomisjoni liikmeteks:

Urmas Lattikas – esimees
Kristjan Kõrver
Gerhard Lock