Struktuur

Eesti Heliloojate Liidu olulisemad otsused võtab vastu juhatus.
Juhatuse koosseis on järgmine (valitud 2. juunil 2022):

Märt-Matis Lill – esimees
Kerri Kotta
Olav Ehala
Tatjana Kozlova-Johannes
Ülo Krigul
Elis Hallik
Timo Steiner
Helena Tulve
Peeter Vähi

Revisjonikomisjon

Eesti Heliloojate Liidu ja Eesti Muusikafondi aastaaruandeid kontrollib revisjonikomisjon.
2. juunil 2022 valiti revisjonikomisjoni liikmeteks:

Urmas Lattikas – esimees
Lauri Jõeleht
Gerhard Lock