Avalik konkurss

Eesti Muusikafond kuulutab vastavalt oma põhikirjalistele eesmärkidele välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks heliloomingualaseks tegevuseks ning uute teoste loomiseks festivalil Eesti Muusika Päevad 2006.

Stipendiumite taotlemise ning määramise tingimused on järgmised:

– stipendiumi taotleja peab omama kompositsioonialast kõrgharidust
– juhul, kui stipendiumi taotleja ei ole Eesti Heliloojate Liidu (EHL) liige ega oma ka erialast kõrgharidust, peab stipendiumi taotlusega kaasas olema vähemalt kahe staažika EHLi liikme soovituskiri koos sisulise põhjendusega
– stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada lihtkirjaline avaldus Eesti Muusikafondi juhatusele
– avaldused tuleb esitada Eesti Muusikafondi sekretariaati aadressil Lauteri 7c, Tallinn
– stipendiumid määrab Eesti Muusikafondi juhatuse ettepanekul EHLi juhatus või viimase poolt moodustatud komisjon
– Eesti Muusikafondi juhatusel on õigus ka ise teha ettepanekuid stipendiumite määramiseks

Täiendav info Eesti Muusikafondi sekretariaadist tel. 646 6536 või muuusika.fond@mail.ee