Coups de Vents

Tähtaeg 3. september 2007, registreerimine enne 31. juulit.
Coups de Vents’i kutsub üles kandideerima kolmandat korda toimuval rahvusvahelisel kompositsioonivõistlusel puhkpilliorkestrile (symphonic band). Tähtaeg registreerimiseks on 31. juuli 2007, tööd tuleb žüriile esitada 3. septembriks 2007. Esikolmikule on ette nähtud rahalised auhinnad (10 000 €, 5000 € ja 2500 €).

Konkursi eesmärgiks on puhkpilliorkestritele mõeldud repertuaari laiendamine ja rikastamine. Osaleda võivad soovijad kõikidest vanusegruppidest ja rahvustest. Stiili, muusikažanri ja raskusastme osas otsesed piirangud puuduvad. Teose pikkuseks on ette nähtud 8-10 minutit. Täpsemat informatsiooni kandideerimis- ja vormistamistingimuste kohta ning vajalikud registreerimisankeedid leiate internetiaadressilt http://www.coupsdevents.com/ (sissejuhatav tekst on prantsuse keeles, ent lehekülje allosas leiate registreerimisankeedid ja reglemendid nii inglise, hispaania, saksa kui ka itaalia keeles).