Eesti Muusikafond digiteeris oma noodikogus olevad Jaan Räätsa teosed

Jaan Rääts

SA Eesti Muusikafondi eestvõttel viidi digikujule kõik noodikogus olevad helilooja Jaan Räätsa teosed. Kokku digiteeriti eesti Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuses 30 teost ja teoste erinevaid variante. Enamus nootidest on käsikirjalisel kujul ja aastatega on noodipaber muutunud hapraks. Digikujule viimine aitab paremini haruldasi teoseid alles hoida ja esitamiseks välja anda.

Jaan Rääts oli uusklassitsistliku stiilisuuna juhtiv esindaja, kes tõi 1960ndatel aastatel eesti muusikasse rõhutatult antiromantilise – aktiivse, mängulise, tundekultusest vaba väljenduslaadi. Eesti uue muusika üheks tähtteoseks sai tema 1961. aastal loodud nooruslik ja rütmiergas “Kontsert kammerorkestrile op 16”.

Projektijuht Marge Raun on tulemusega rahul. Tema sõnul sisaldavad nii mõnedki noodid nii helilooja enda märkuseid kui ka teoste ettekandeid juhatanud dirigentide märkmeid. See muudab materjali huvitavaks nii esitajatele kui muusikateadlastele.

Digiteerimist toetas Kultuuriministeerium. Kokku digiteeriti 30 Jaan Räätsa teost ja teoste erinevaid variante, kokku 6950 lehekülge.

Noodifailid sisestatakse Eesti Muusika Infokeskuse noodikogu andmebaasi. Infokeskuse kaudu on eesti heliloojate teosed kättesaadavad üle maailma ja see andmebaas pakub muusikaprofessionaalidele kogu maailmas pidevat huvi.

Muusikafondi noodikogu kasutavad aktiivselt näiteks ERSO, Vanemuise Teatri Sümfooniaorkester, Pärnu Linnaorkester, koorid, ansamblid, interpreedid, muusikateadlased, üliõpilased ja teised huvilised.