EHLi aastakoosolekul kinnitati uuenenud juhatuse koosseis

30. märtsil 2006 toimunud Eesti Heliloojate Liidu aastakoosolekul valiti järgnevaks kolmeks aastaks EHLi esimehe ametit jätkama Olav Ehala. Samas kinnitati ka uus juhatus koosseisus:
Ülo Krigul (aseesimees), Timo Steiner, René Eespere, Toivo Tulev, Margus Pärtlas, Tõnu Kõrvits, Peeter Vähi, Eino Tamberg ja uued liikmed Helena Tulve ning Märt-Matis Lill.

Üldkogu otsusega arvati EHLi liikmete hulgast välja liikmemaksu võlglased Anto Pett, Mark Rais, Aarne Männik ja Anatoli Rait. Uue liikmena võeti vastu muusikateadlane Saale Kareda.