EMTA avab audiovisuaalse kompositsiooni õppesuuna

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia avab järgmisest õppeaastast uue audiovisuaalse kompositsiooni õppesuuna. Audiovisuaalse kompositsiooni õpe avatakse osana kompositsiooniosakonna õppeprogrammist, mis seni on hõlmanud vaid loomingut akustiliste ja elektroooniliste vahenditega. Visuaalkunste (maal, fotograafia jne) vaadeldakse nüüd kui traditsioonilise kompositsioonilise mõtlemise laiendust. Sisseastumiskatsed uuele 2011/2012 õppeaastal algavale audiovisuaalse kompositsiooni õppesuunale bakalaureuseõppes toimuvad 28. ja 29. juunil 2011.

Eesmärgiga integreerida innovatiivset visuaalkunsti muusikalisse mõtlemisse, saavad üliõpilased kõrvuti õpingutega visuaalkunstide sfääris laiapõhjalise hariduse nii klassikalises kui ka elektroonilises muusikas. Visuaalset kunsti ja heliloomingut ühendava õppesuuna fookuses on audiovisuaalsete kompositsioonide loomine.