Euroopa Heliloojate ja Laulukirjutajate Ühendus ootab EHL liikmete teoseid ECCO kontserdile

ECSA (European Composers & Songwriters Alliance), mille liidu liige on ka EHL, ootab taas heliloojate teoseid 16. korda toimuvale ECCO (European Contemporary Composers Orchestra) kontserdile Brüsselis 2. veebruaril 2021. Teosed kannab ette viiest löökpillimängijast koosnev ansambel Slagwerk Den Haag.

Varasematel aastatel on rahvusvaheline žürii ECCO kontsertidele Eestit esindama valinud heliloojad René Eespere (2017, Viin), Helena Tulve (2018, Brüssel), Ülo Krigul (2018, Belgrad), Tatjana-Kozlova Johannes (2019, Stockholm).

Koosseisus:

• 2 suurt löökpilli

• 7-10 väikest löökpilli

• elektroonika (eelsalvestatud)

Tingimused osalemiseks:

• Teosed peavad olema mängitavad maksimaalselt 5 löökpillimängijaga

• Elektroonilised osad tuleb esitada helifailide või maxi patchidena

• Loendisse lisamata instrumendid peab hankima helilooja

• Teos ei tohi olla üle 10 minuti pikk

• Suuremate teoste üksikuid osasid ei aktsepteerita

• Teos peab olema kirjutatud viimase 20 aasta jooksul ja peaks olema juba eelnevalt ette kantud (esmaettekanded pole oodatud)

• Avaliku hääletamise eesmärgil peab teose salvestus olema veebis kättesaadav

• Esitatavale tööle peab olema lisatud otseülekande helisalvestis MP3-vormingus. Ilma selleta ei arvestata ühtegi tööd.

ECCO kontserdil esineb ansambel Slagwerk Den Haag, mis plaanikohaselt toimub Brüsselis 2. veebruaril 2021. Kui turvalisuse ja reisipiirangute tõttu ei saa kontserti läbi viia, toimub see digitaalselt.

Teose esitajalt nõutakse, et teos vastaks järgnevatele tingimustele:

Teos ei ole pikem kui 10 minutit

Teos on kirjutatud maksimaalselt 5 löökpillimängijale

Teos on loodud aastal 2000 või hiljem

Teose esitaja esitab EHLile:

Partituur (PDF)

Teose salvestus (MP3)

Kandideerimise ajajoon:

• Teoste esitamise tähtaeg EHL-i juhatusele on 26. oktoober

• EHL-i juhatus valib teosed ja teatab maksimaalselt 3 välja valitud teosest heliloojatele hiljemalt 30. oktoobril.

• Väljavalitud teoste heliloojad esitavad täiendavad materjalid 1. novembriks (bio, pilt, kontakt)

• Seejärel hindab teoseid rahvusvaheline publik online-hääletusega

Valituks osutumise korral ootame heliloojalt järgmist inglise keelset informatsiooni kuupäevaks 1. november:

Helilooja biograafia inglise keeles

Annotatsioon inglise keeles

Helilooja foto (palun esitage foto koos autori nimega. foto kasutamise luba peaks olema foto autoriga kooskõlastatud)

Helilooja kontaktandmed

Helilooja on taganud teose salvestuse autoriõiguse publiku avalikuks hääletuseks

Palun teavitage enda osalemissoovist ja edastage vajalik informatsioon Eesti Heliloojate Liidule aadressil heliloojate.liit@gmail.com hiljemalt 26. oktoobriks.

EHL saab esitada ECSA komisjonile kuni 3 teost. Teoste esitamine toimub üksnes läbi liikmesorganisatsioonide. Kokku valib lõpuks rahvusvaheline komisjon välja erinevate riikide ettepanekutest 60-minutilise kava.