Heino Elleri muusikapreemia laureaat on Tauno Aints

Heino Elleri muusikapreemia nõukogu otsustas määrata 2009. aasta preemiad Tauno Aintsile ja albumi „Heino Eller in modo mixolydio“ koostajatele Reet Remmelile, Mart Humalale ja Rein Seppiusele (albumi kujundaja).

Igaaastast preemiat (sel aastal 12. kord) annab Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum välja alates 1998. aastast ja see kuulutatakse välja Heino Elleri sünnipäevaks 7. märtsiks. Statuudi järgi võivad preemia saada noored heliloojad oma viimaste aastate loomingu eest ja/või muusikateadlased, interpreedid ja muude elualade esindajad, kelle tegevus on oluliselt kaasa aidanud H. Elleri elu- ja loometee tutvustamisele. Koos rahalise preemiaga saavad laureaadid vastava diplomi ja H. Elleri enda poolt voolitud jalutuskepi.

Helilooja Tauno Aints (s. 1975) on lõpetanud 2004. aastal Eesti Muusikaakadeemia. Tema õpetajateks on olnud L. Sumera ja H. Tulve. T. Aints tegutseb muusikapedagoogina Tallinna Muusikakeskkoolis ja G. Otsa-nim. Tallinna Muusikakoolis. Ta on mänginud klahvpille ansamblis „Genialistid“, loonud koori- ja lastelaule, teatri- ja filmimuusikat, orkestri- ja kammermuusikat. Suurematest teostest on äratanud tähelepanu oratoorium „Aeg armastada“.

Muusikateadlane Reet Remmel (s. 1953) on lõpetanud 1980.a Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateaduse alal Arne Miku juhendamisel. Ta on töötanud kirjastuses „Eesti Raamat“, Kultuuriministeeriumis muusikaspetsialisti ja -nõunikuna ning välissuhete osakonna juhatajana. Aastast 2005 on R. Remmel Londonis Eesti saatkonna kultuurinõunik. Tema suuremad muusikateaduslikud tööd on olnud seotud Heino Elleriga – raamat „Heino Eller“ (koos Mart Humalaga, Leningrad 1989) ja Heino Elleri biograafiline fotoalbum (1988).

Muusikateadlane Mart Humal on lõpetanud 1970. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi klaveri (H. Sepa kl.) ja 1973 muusikateaduse (Heino Jürisalu) alal ning on täiendanud end Leningradi konservatooriumi aspirantuuris (juhendaja Rein Laul). Aastast 1977 on ta olnud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateoreetiliste ainete õppejõud (aastast 1992 professor). Muusikateadlasena on uurinud peamiselt eesti muusikat ja muusikateooria üldprobleeme, saanud aastal 2000 H. Elleri muusikapreemia.

Kunstnik Rein Seppius (s. 1958) on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi ja Eesti Kunstiakadeemia graafika erialal. Kunstnikuteed alustas ajakirja „Kultuur ja Elu“ kujundajana. Rida R. Seppiuse raamatukujundusi on pälvinud laiemat tunnustust, sh. album Eduard Tubinast ja raamat Vootele Veikatist.

H. Elleri muusikapreemiate pidulik üleandmine toimub Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi sünnipäeval, 20. märtsil 2009 muuseumi sinise laega saalis. Muuseumi 85. sünnipäeva  puhul on 20. märts tasuta külastuspäev ning sel päeval on preemia võitnud Heino Elleri album ja kõik teised trükised müügil soodushinnaga.