Jaan Rossi raamat sõjavangide helisalvestistest

Austria-saksa kirjastuselt Böhlau on sarjas “Das Baltikum in Geschichte und Gegenwart” ilmunud raamat “Encapsulated Voices: Estonian Sound Recordings from the German Prisoner-of-War Camps in 1916-1918“, mille koostaja ja toimetaja on Jaan Ross. Raamatus analüüsitakse eesti rahvusest sõjavangidelt Esimese maailmasõja ajast pärit ning kahest Berliini arhiivist 2006. aastal avastatud helisalvestisi. Neid on kokku veidi üle ühe tunni. Grammofoni ja fonograafi abil tehtud salvestised, mis avaldatakse eraldi CD-l koos raamatuga, sisaldavad eesti- ja venekeelset kõnet ning muusikat, sh Eesti Vabariigi hümni kahes erinevas ettekandes, üks nendest kahehäälne.

Raamatu autorid on lisaks Jaan Rossile ja Janika Orasele ajaloolane Reinhard Nachtigal, arhivistid Jürgen-Kornelius Mahrenholz, Aadu Must ja Kadri Tooming, keeleteadlased Pärtel Lippus, Karl Pajusalu ja Kristiina Ross ning folklorist Arvo Krikmann.