Kandlepalade konkursi tähtaeg on 10. jaanuar 2019

Pildil interpreet Kristi Mühling kromaatilise kandlega.

Eesti Kandleliit kutsub kõiki heliloominguga tegelevaid muusikuid osa võtma konkursist, mille eesmärgiks on kirjutada soolopalasid kromaatilisele kandlele. Palad peaksid olema kirjutatud muusikakooli tasemele (lapsed vanuses 7-15).

Igal osalejal on õigus saada tasemenäidiseks varasemalt kasutatud repertuaari ning infot kandle mänguvõtete kohta. Soovi korral aitab Eesti Kandleliit osalejal leida kandlemängija, kes tema pala ette kannaks. Kõik osavõtvad palad kantakse ette 19. aprill 2019 kell 14.00 H. Elleri nim. Tartu Muusikakoolis toimuval konkurss-
kontserdil, kus žürii valib välja parimad.

Konkursil osalevad tööd, mille noodid on meili teel saadetud hiljemalt 10. jaanuar 2019 kell 23.59. Tööd tuleb saata aadressile: info@kandleliit.ee.

Palasid hindab kolmeliikmeline žürii: Ruth Kuhi (H. Elleri nim. Tartu MK), Laura Linnaks (Saku MK) ja Malle Maltis (Eesti Heliloojate Liit). Auhinnafond on 1500€, mida võib žürii vastavalt oma soovile jaotada. Eesti Heliloojate Liidu poolt on välja pandud eriauhind: kutsed rahvusvahelise World Music Days 2019 festivali raames
toimuvatele väljavalitud kontserditele koos kaaslasega.

Rohkem infot: www.worldmusicdays2019.ee.
Täiendavate küsimuste korral kirjuta info@kandleliit.ee
Lisainfo: www.kandleliit.ee