Kohtumine René Eesperega

T 23.01.2007 kell 19.00 Von Krahli teatri saal
2007. aasta esimesel üritusel sarjas
HELILOOJA, KES SA OLED?
toimub Von Krahli teatris kohtumine René Eesperega,
heliloojaga vestleb Olav Ehala.
René Eespere loomingust on tähelepanu äratanud nii pisikesed lastelaulud kui suured ooperid. Absoluutse kuulmisega muusikuna tavatseb ta solfedžotunnis õpilastele laulmiseks hääled kätte anda vilistades. Laulupeol lauldakse tema laule peast ja püstiseistes.
René eluolu ja loomingukäike aitab avada kauaaegne sõber ja kolleeg Olav Ehala. Elus muusikat esitavad Kristo Käo, Harri Traksmann ja Neeme Punder. Tasakaalustavaks muusikaväliseks pilguks on René aastatepikkune koostööline Ülo Vilimaa.


Fotod Riin Eensalu