Kultuuriministeerium alustab Artur Lemba nimelise loomingulise stipendiumi jagamisega

Alates 2019. aastast annab Kultuuriministeerium välja Artur Lemba nimelist loomingulist stipendiumit, mille eesmärk on toetada heliloomingu, klaveri ja muusikateaduse üliõpilaste loomingulist tegevust, samuti Artur Lemba loomingu või temaga seotud tegevuste uurimist.

Artur Lemba (1885–1963) oli Eesti klassikalise muusika üks väljapaistvamaid heliloojaid, pianiste ning kõrgelt hinnatud pedagoog. Lemba ooper “Sabina” (1905) ja Sümfoonia nr. 1 (1908) on eesti muusikas esimesed teosed nimetatud žanrites.
Stipendiumi makstakse Artur Lemba teoste kasutamise eest kogutud autoritasudest. Kehtiva autoriõiguse seaduse kohaselt toetab riigile pärimise teel üle läinud autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi Kultuuriministeerium nagu on ka Artur Lemba loomingu puhul. Kogunevat raha kasutab Kultuuriministeerium stipendiumide maksmiseks. Stipendiume makstakse üliõpilastele, kelle tegevusvaldkond on seotud õiguste pärandaja loomevaldkonnaga.

Artur Lemba ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot.

Stipendiumitaotluste hindamiskomisjoni kuuluvad Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia, Eesti Heliloojate Liidu, Eesti Interpreetide Liidu, SA Eesti Ajaloomuuseumi ja Kultuuriministeeriumi esindajad.

Stipendiumile kandideerimise tingimused:
Stipendiumi võib taotleda üliõpilane, kes õpib täiskoormusega ja õppekaval, mis on seotud heliloomingu, klaveri või muusikateaduse erialadega ja mille lõpetamisel antakse riiklikult tunnustatud diplom.
Stipendiumide määramisel hindab komisjon taotleja eelnevat loomingulist tegevust, stipendiumi kasutamise eesmärki, taotluse motiveeritust ja erialalisi akadeemilisi tulemusi.

Taotlemiseks tuleb Kultuuriministeeriumile esitada:
• digitaalselt või käsitsi allkirjastatud avaldus koos taotleja kontaktandmetega;
• loomingulist ja erialast tegevust tutvustav kokkuvõte;
• motivatsioonikiri, milles tutvustatakse oma loomingulisi eesmärke ja stipendiumi planeeritud kasutust;
• soovituskiri (pole kohustuslik).

Stipendiumitaotlusi saab esitada 31. jaanuarini 2019 e-posti aadressil min@kul.eel või postiaadressil Suur-Karja 23, Tallinn. Lähemalt informatsiooni annab Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts (madli-liis.parts@kul.ee või tel 5620 1108).

Vaata ka: https://www.kul.ee/et/uudised/riik-maksab-autoritasud-stipendiumideks