Kultuurkapital jagas aastapreemiaid

Laupäeval, 16. jaanuaril anti pidulikult üle Kultuurkapitali aastapreemiad. Helikunsti valdkonna aastapreemiad à 100 000 omistati eesti muusikaloo kuuldavaks tegemise eest projekti „Eesti helisalvestised 1939“ kollektiivile, kuhu kuulusid Urve Lippus, Kadri Steinbach, Ilvi Rauna, Tuuli Aule, Claus Byrith, Anu Sõõro ja Morten Hein.

Eesti Kultuurkapitali aastapreemia suurus on 100 000 krooni ning sihtkapitalide aastapreemiad vahemikus 25 000 – 50 000 krooni. Helikunsti sihtkapitali preemiaid jagati 1. oktoobril 2009 rahvusvahelisel muusikapäeval. 2009. aasta saavutusi premeeriti 2 015 000 krooniga. Kultuurkapitali preemiate üleandmise tseremoonia toimus alanud lugemisaastale sümboolselt TTÜ raamatukogus.