Lahkunud on muusikateadlane Helga Aumere

Teatame, et lahkunud on kauaaegne Eesti Heliloojate Liidu liige, muusikateadlane Helga Aumere (22.04.1923 – 13.05.2006). Helga Aumere oli mitmete muusikateatrit käsitlevate artiklite ning raamatute autor, samuti töötas ta pikka aega Eesti Raadio muusikasaadete toimetuses, olles paljude raadio- ja telesaadete koostaja.

Ärasaatmine laupäeval, 20. mail kell 12.00 kodust Preesi tn 44, kust väljub buss Rahumäe kalmistule muldasängitamisega kell 13.00.