Lepo Sumera 55

Sümpoosion “Lepo Sumera 55” 10. mail 2005 Eesti Muusikaakadeemias on pühendatud helilooja 55. sünniaastapäevale.

Sümpoosionil on ettekandeid viis, teemad ulatuvad ajaloolise üldkonteksti vaatlusest kuni üksikteoste muusikateoreetlise analüüsini. Sümpoosioni korraldajateks on Lepo Sumera Ühing ja Eesti Muusikaakadeemia, üritus toimub festivali “Lepo Sumera 55” raames.

Info: http://www.ema.edu.ee/, http://www.sumera.ee/

Festival “Lepo Sumera 55”

Lepo Sumera 55. sünniaastapäevaga seoses toimuvad mais ja juunis 2005 mitmed üritused Tallinnas, Viljandis, Pärnus, Jõhvis ja Tartus.

Info: http://www.sumera.ee/