Ingrid Rüütel

Muusika- ja rahvaluuleteadlane, EHL liige 1966. aastast
Sündinud 03.11.1935

Ingrid Rüütel on kogunud ja uurinud soome-ugri rahvaste rahvalaule ja -muusikat, organiseerinud rahvusvahelisi teaduskonverentse, koostanud ja toimetanud materjalide ja uurimuste kogumikke, korraldanud folkloorifestivale, osalenud kultuuripoliitikas, juhendanud diplomi-, magistri- ja doktoritöid. Ta on avaldanud paarsada uurimust, koostanud kogumikke ja heliplaate soome-ugri rahvaste muusikast.

1997 Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk
2001 Pressisõber
2005 Läti Kolme Tähe ordeni komandöririst
2008 Valgetähe I klassi teenetemärk