Merike Vaitmaa

Muusikateadlane ja pedagoog, EHL liige 1971. aastast
Sündinud 25.12.1939

Vaitmaa, Merike on sündinud Rakveres, lõpetanud Tallinna (Georg Otsa nimelise) Muusikakooli klaveri erialal (õp Leelo Kõlar) ja 1966. a TRK
muusikateaduse erialal (juhendaja prof Karl Leichter), täiendanud end Leningradi (Peterburi) ja Londoni muusikakõrgkoolide ning Tartu ja Helsingi ülikoolide juures. Ta on töötanud ER muusikasaadete toimetajana (1965–73 ja 1978–80), “Estonia” kirjandusala juhatajana (1973–78) ning TRK (EMTA)
muusikateaduse osakonna õppejõuna (1980–2015).

Olulisemad teosed ja loomingulised saavutused

Peamine valdkond, millega Merike Vaitmaa on end eesti kultuurilukku jäädvustanud, on kirjutised eesti muusikast.  Olulisemateks uurimisteemadeks on muusika pärast Teist maailmasõda, muusikakriitika, ooperidramaturgia. Avaldanud muusikakirjutisi ning tõlkeid pms 20. saj teise poole muusikast kultuuriväljaannetes, esinenud teaduskonverentsidel. Pikemad käsitlused on avaldatud mitmes raamatus, ajakirjas Teater. Muusika. Kino ja Sirbis. Samuti on ta teinud eesti muusika kohta konverentsiettekandeid ja kaastööd välismaistele väljaannetele, eelkõige entsüklopeediatele ning plaadifirmadele kavaraamatute näol. Eesti muusika alal on tema juhendamisel valminud ka terve rida lõputöid: muusikateadlastest on tema juures selle kirjutanud Tiia Teder, Kersti Inno, Kristel Pappel, Anneli Unt, Saale Kareda, Kristina Kõrver, Kai Kutman. Kokku on Merike Vaitmaa juhendanud 12 muusikateadlase bakalaureusetööd ning muusikamagistrantide, sh välisüliõpilaste lõputöid.

1984 Ajalehe Sirp ja Vasar preemia laureaat
1989 Eesti NSV teeneline kunstitegelane
2016 Eesti Kultuurikapitali helikunsti sihtkapitali elutööpreemia

Täiendavat infot leiab:

Eesti heliloojate põhjalikem tundja (Virge Joamets, 22.01.2016, Sirp)