Raili Sule

Muusikateadlane, pedagoog, EHL liige 1992. aastast
Sündinud 16.10.1944

Sule, Raili on lõpetanud 1970. muusikateaduse erialal TRK. Olnud aastast 1968 G.Otsa nim Tallinna Muusikakooli muusikaloo ja muusikateoreetiliste ainete õpetaja ja a-st 1977-2013 muusikateooria ainekomisjoni esimees (a-st 1997 õpetaja-metoodik). Eesti HeliloojateLiidu (1991) ja Eesti Muusikateaduse Seltsi (1992) liige. Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia 2008/2009 pikaajalise ja silmapaistva pedagoogitegevuse eest.

Täiendanud end erinevatel seminaridel ja kursustel nii kodu- kui ka välismaal. Koostanud õppematerjale, juhendanud lõputöid ja pedagoogilist praktikat. Uno Naissoo nim noorte loomingukonkursi üks algatajaid (1983), selle korraldajaid ja žürii liige. ETV muusikasaadete autor ja saatejuht (1978-1998) ja Eesti Kontserdi lektor (1994-2001).

Raili SUle on korraldanud koolisiseseid ja vabariiklikke õpilasüritusi. Paljud õpilased on jätkanud muusikuteed.

Olulisemad loomingulised saavutused

Töö erialaste õppekavade koostamise töörühmas Pedagoogilise õppematerjali koostamine
Vabariiklike noorteadlaste konverentside korraldamine ja ettekannete juhendamine
Peterburi kultuurigiid eesti koolide õpilasrühmadele
Töö erinevates žüriides ja komisjonides (sh riigi kultuuripreemiate komisjonis, Eesti Teatriliidu muusikaalaste aastapreemiate žüriis)
Artiklid ajakirjanduses

Täiendavat infot leiab:

EMBL 2. köide 2008, Otsa kooli arhiiv