In memoriam Monika Topman

Eesti akadeemilist muusikaüldsust on tabanud valus kaotus, lahkunud on muusikateadlane ja kriitik, publitsist ja toimetaja Monika Topman. Monika Topman, ametliku nimega Oivi-Monika Topmann, sündis 26. jaanuaril 1937 Tallinnas muusikute perekonnas. Vanem vend Jaak oli vioolamängija, isa Udu tšellist, vanaisa August Topman aga Peterburi Konservatooriumi diplomiga helilooja, Tallinna Kõrgema Muusikakooli asutajaliige ning oreli ja muusikateooria õppejõud.

Monika Topman õppis klaverit Tartu Muusikakoolis, Tallinna Riikliku Konservatooriumi (tänane Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) lõpetas aga nii muusikateaduse (1962) kui ka klaveri (1967) erialal. Mõlemad erialad leidsid väljenduse tema lõputöös „Eesti klaveripedagoogiline literatuur“. Monika Topman
töötas klaveriõpetajana Pärnu Lastemuusikakoolis (1956–57) ning edasi, paralleelselt konservatoorimiõpingutega, Tallinna Lastemuusikakoolis (1957–60). Pärast konservatooriumi lõpetamist jätkus töö Tallinna Muusikakeskkoolis (1968–79) ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (1975–2002), viimases õpetas ta lisaks klaverile ka muusikaajalugu.
Monika Topmani pärand on märkimisväärne ja mitmekülgne. Ta on toimetanud muusikaõpikuid ja -kirjandust, avaldanud artikleid ja arvustusi, olnud erinevate näituste ja väljaannete koostaja, teinud ülevaateid ning analüüsinud Eesti heliloojate loomingut (Artur Kapp, Ants Sõber jt). Ta on ka mitme raamatu autor.
Monika Topmani peamiseks uurimisvaldkonnaks sai eesti muusikaalase kõrghariduse ajalugu, mis tõusis tema huvi keskmesse vanaisa August Topmani panuse uurimisel Tallinna Kõrgema Muusikakooli (hilisema Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) asutamisel. Monika Topmani sulest on ilmunud kõige ulatuslikum uurimus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ajaloost „Mõnda möödunust. Eesti Muusikaakadeemia 80” (1999). Tööd akadeemia ajaloo uurimisel jätkas Monika Topman kuni lõpuni.
Monika Topman oli Eesti Heliloojate Liidu liige aastast 1969 ning Eesti Muusikateaduse Seltsi liige aastast 1992. Kolleegid jäävad Monika Topmanit mäletama tagasihoidliku, leebe ja sõbraliku ning oma töös täpse ja kohusetundliku kaaslasena.

Eesti Heliloojate Liit
Eesti Muusikateaduse Selts
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Tallinna Muusikakeskkool