Muusikaettevõtluse meistrikursus 2012

Eesti Muusika Arenduskeskuse algatusel toimub taas muusikaettevõtluse meistrikursus. Kursused on mõeldud praegustele ja tulevastele muusikaettevõtjatele ning oma teadmisi jagavad 10 rahvusvahelist tippeksperti, oma ala tunnustatud praktikut. Kursuse raames käsitletakse kõige olulisemaid muusikaettevõtlusega seotud teemasid alates ettevõtlusega alustamisest ning muusikatööstuse erinevatest valdkondadest kuni õigusliku keskkonna, turunduse ja tulevikusuundadeni. Kõikide kandidaatide hulgast valitakse välja 30 osalejat, kellest 10 saavad praktikavõimaluse välisriikides. Kursus toimub inglise keeles. Tähtaeg kandideerimiseks on 1. märts.

Käsitletakse muusikaettevõtluses tegutsemiseks vajalikke teemasid:
1. Muusikaettevõtluse alused (29.-31. märts 2012, koostöös Tallinn Music Week’iga)
Riskide võtmine, õigete partnerite valimine, erinevad ärimudelid muusikatööstuses, muusikaekspordi toimimismudelid.
2. Muusikatööstuse peamised valdkonnad (29.-31. märts 2012, koostöös Tallinn Music Week’iga)
Artistide äritegevuse juhtimine läbi muusikaettevõtluse valdkondade: mänedžment, plaadifirmad, kirjastused, agentuurid, kontserttuurid.
3. Õiguslik keskkond (aprill 2012)
Muusikaettevõtluse õiguslik keskkond, autoriõigused, tüüplepingud ja hea äritava, läbirääkimised, rahastusmudelid, eelarvestamine.
4. Kommunikatsioon ja turundus (mai 2012)
Avalikud suhted, turundus, visuaalne identiteet ja brändi loomine, sponsorlus
5. Tulevikusuunad ja innovatsioon (september-oktoober 2012)
Sotsiaalsed muutused, tulevikutrendid, tehnoloogia, innovatsioon.

Koolituskursuse maksumus on 200 eurot, mis sisaldab osalemist kõigil koolituskursuse sessioonidel ja ümarlaudadel ning sissepääsu Tallinn Music Week’ile.

Kuidas kandideerida?
Saada oma CV, kus on ära toodud sinu andmed, senine kogemus muusikavaldkonnas ja motivatsioonikiri, miks soovid kursustel osaleda. Sooviavaldused tuleb saata 1. märtsiks info@estonianmusic.ee või registreerida Eesti Muusika Arenduskeskuse kodulehel www.estonianmusic.ee.