Muusikakriitika luubi all 2011

Esmaspäeval, 23. mail kell 16 toimuvad Kanuti Gildi SAALis teist korda avalikud loengud ja vestlusringid „Muusikakriitika luubi all“. 2010. aastal koostöös festivaliga Eesti Muusika Päevad alguse saanud ürituse korraldajad on värskelt loodud kultuurikriitika foorumi LUUBI ALL eestvedajad: Gerhard Lock, Mari-Liis Rebane, Marje Ingel, Mariliis Mihhejev ja Kaspar Aus.

Ka sel aastal jääb oluliseks põhiküsimuseks, miks on muusikakriitika ühiskondlik roll hääbumas? Kas muusikakriitika koht ongi ajakirjanduse kõige kaugemas servas või oleks teda kuidagi võimalik nihutada rohkem tähelepanu keskmesse? Seekord lähenetakse sellele teemale veidi spetsiifilisemalt.

Kutsutud kõnelejad on oma ala asjatundjad, kogenud kriitikud, meediateoreetikud või on kokku puutunud spetsiifiliste ühiskondlik-sotsiaalsete nähtustega. Hakatakse avama lisaks laiematele teemadele nagu popmuusika, kommerts ja kriitika ning uueneva meediamaastiku, sh netikeskkondade mõju kultuurikriitikale, ka selliseid teemasid, mis enamasti jäävad laiema avalikkuse fookusest välja ja neid teadvustatakse alles siis, kui see kedagi isiklikult puudutab: lapsinterpreet ja kriitika ning indiviidi roll muusikast kirjutamisel. Sissepääs tasuta.

AJAKAVA:

16.00–16.10 Sissejuhatus
16.10–16.30 Halliki Põlda – „Lapsinterpreet ja kriitika“
16.30–16.50 Immo Mihkelson – “Ofelia Tuisk, eesti kriitiku lugu”
16.50–17.10 Tõnis Kahu – „Kriitik ja kommerts“
17.10–17.30 Berk Vaher – „Netikeskkonna Rada7 “tänavatasandi” kriitikast“
17.30–17.50 Tiit Hennoste – „Kultuurikriitika uueneval meediamaastikul“
17.50–18.10 Vaheaeg
18.10–19.30 Vestlusring. Moderaator Andrus Kallastu; osalevad Evi Arujärv, Halliki Põlda, Immo Mihkelson, Berk Vaher, Tõnis Kahu, Tiit Hennoste

Vestlusringis püütakse ühiselt jõuda muusikakriitika võimaliku objekti – hea heliteose, hea esituse, hea muusikakriitilise teksti – määratlemiseni, vastates järgmistele küsimustele:
1. Millised on hea muusikateose tunnused?
2. Millised on hea muusikateose esituse tunnused?
3. Millised on hea muusikakriitilise teksti tunnused?