Nädalavahetus Pärnu nüüdismuusika päevadel

Nädalavahetusel (22.-24. jaanuaril) toimub Pärnu nüüdismuusika päevade ja In Graafika ühisfestivali raames nüüdismuusika ja -tantsu oskuskeele seminar (22. jaanuar), sümpoosion skolastikast ja Brian Ferneyhough’st (23. jaanuar) ning neile järgneb arutelu (24. jaanuar).

Nüüdismuusika ja -tantsu oskuskeele seminaril esinevad ettekannetega Maris Valk-Falk (Põgus sõnaloend viie sõna analüüsi põhjal Ray Jackendoffi ja Fred Lerdahli artiklist „Muusikaline pädevus, mis see on ja millest see kõneleb?“), Gerhard Lock ja Kaspar Aus (Kuidas sõnastada koreomuusikalisi ehk muusika- ja tantsuvahelisi seoseid) ja Heili Einasto (Sõltumatu tantsu uute nimetuste otsinguil). Seminar algab 22. jaanuaril kell 11 Pärnu Kunstnike Majas.

Sümpoosionil „SKOLASTIKA. Brian Ferneyhough“ võtavad sõna Tiina Koivisto (Brian Ferneyhough muusikast ja esteetikast), Märt-Matis Lill (Muusika positsioonist keskaegses mõttemaailmas), Meelis Friedenthal (Skolastika kui lugemise kunst) ja Marek Tamm (Skolastiline mõtteviis (1220–1290)). Sümpoosion algab 23. jaanuaril kell 11 Pärnu Kunstnike Majas.

Pühapäev, 24. jaanuar täidetakse aruteludega Hotell Victoria kohvikus. Pärnu Nüüdismuusika Päevad + In Graafika 2010 kestab 9.-31. jaanuaril. Täpsema kava leiab siit.