Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2008

12.-27.1.2008 toimub Pärnus järjekordne ühendfestival Pärnu
Nüüdismuusika Päevad + In Graafika 2008. Pärnu Nüüdismuusika Päevade ja In Graafika koostöös toimub visuaalse ja helikultuuri ning modernismi ja postmodernismi võrdlus ja dialoog. Süvenetakse muusika, teatri ja visuaalsete kunstide seostesse. Toimuvad loengud, kontserdid, workshopid, näitused, diskussioonid, etendused, muusika ühiskuulamised ja videode ühisvaatamised.

Festivali raames toimub ka sümpoosion “Modernistliku muusika analüüsimeetodid”, kus väliskülaliste kõrval astuvad ettekannetega üles eesti lektorid Kerri Kotta ja Gerhard Lock (Šostakovitši sümfoonilisest muusikast uue analüüsimeetodi valguses), Jelena Gandšu (horisontaali ja vertikaali seostest Eduard Tubina ooperimuusikas) ning Hans-Gunter Lock (elektronmuusika ja selle spatsialiseerimine). Festivali korraldavad Eesti Arnold Schönbergi Ühing, Academia Non Grata ja Academia Gustaviana Selts.
Vt info ja ajakava: http://www.schoenberg.ee/