Rahvusooper Estonia pikendas algupärase Eesti ooperi konkursi tähtaega

Ideekonkurss on suunatud Heliloojate Liidu liikmetele, kellelt oodatakse 1. novembriks 2019 kahel A4 leheküljel üldvisiooni: teose pealkiri, tegelased, dramaturgiline süžee, libretist, soovi korral ka ettepanek teose lavastaja osas. Ooper kogupikkus peaks jääma 120 minuti sisse.

Konkurss ei ole anonüümne, vaid algusest peale arvestatakse konkreetsete heliloojate käekirja ja nende varasemat loomingut. Ideekavandite põhjal valitakse hiljemalt 1. detsembriks 2019 välja 2–4 heliloojat, kellega toimuvad täiendavad vestlused. Vestlusvooruks võivad konkursil osalejad teha täiendusi oma algses ideekavandis.

Konkursi tingimused

Ideekonkursile on oodatud Eesti Heliloojate Liidu liikmed.

Ideekonkursi  pikendatud tähtaeg on 1. november 2019

Nimetatud kuupäevaks on vaja saata aadressil ooperikonkurss@opera.ee ooperi ideekavand kahel A4 leheküljel, kus on välja toodud:

– Ooperi pealkiri
– Helilooja nimi
– Libretisti nimi (vajalik eelkokkuleppe olemasolu)
– Tegelaskujud hääleliikide järgi
– Dramaturgiline süžee stseenide kaupa
– Soovi korral ettepanek lavastaja/kunstniku osas (eelkokkulepe ei ole vajalik)

Valmiva ooperi pikkus peaks jääma 120 minuti sisse (teos võib olla ühevaatuseline või kahevaatuseline, esitada võib ka kaks ühevaatuselist teost). Eriinstrumentide kasutamine kokkuleppel.

Konkursi võitja, kes saab lepingu teatriga, kuulutatakse välja 8. jaanuaril 2020.

Ooperi valmimise lõpptähtaeg on 1. november 2021.

Lisainfo ja konkursil osalemine e-posti aadressil ooperikonkurss@opera.ee