Rahvusooper Estonia kuulutas välja uue eesti ooperi heliloomingu konkursi

27. märtsil kuulutas Rahvusooper Estonia välja eesti ooperi konkursi, et uue algupärandiga tähistada 2017/2018 hooajal väärikalt Eesti Vabariigi juubelit.

Ideekonkurss on suunatud Heliloojate Liidu liikmetele, kellelt oodatakse Estonia teatri sünnipäevaks, 16. septembriks 2014 kahel A4 leheküljel üldvisiooni: teose pealkiri, tegelased, dramaturgiline süžee, libretist, soovi korral ka ettepanek teose lavastaja osas. Ooper peaks olema kahes vaatuses, ühe vaatuse pikkus 45–60 minutit. Konkurss ei ole anonüümne, vaid algusest peale arvestatakse konkreetsete heliloojate käekirja ja nende varasemat loomingut. 1. oktoobriks valitakse välja 2–4 ideed, mille autoritega toimuvad täiendavad vestlused. Vestlusvooruks võib soovi korral teha algses ideekavandis täiendusi ning lisada muusikalisi näiteid.

Konkursi võitja, kes saab lepingu teatriga, kuulutatakse välja 2014. aasta lõpus. Ooper peab valmis olema 2016. aasta maiks. Esietendus on planeeritud 2017. aasta novembrisse.

EESTI OOPERI KONKURSS
Rahvusooper Estonia kuulutab välja ideekonkursi uue eesti ooperi tellimiseks.
Ideekonkursile on oodatud Eesti Heliloojate Liidu liikmed.

Ideekonkursi tähtaeg on 16. september 2014.

Nimetatud kuupäevaks on vaja saata aadressil info@opera.ee ooperi ideekavand kahel A4 leheküljel, kus on välja toodud:
-Ooperi pealkiri
-Helilooja nimi
-Libretisti nimi (vajalik eelkokkuleppe olemasolu)
-Tegelaskujud hääleliikide järgi
-Dramaturgiline süžee stseenide kaupa
-Soovi korral ettepanek lavastaja/kunstniku osas (eelkokkulepe ei ole vajalik)

Valmiv ooper peab olema kahes vaatuses, ühe vaatuse pikkus 45-60 minutit.
Ideekavandite põhjal valitakse hiljemalt 1.oktoobriks 2014 välja 2-4 heliloojat, kellega toimuvad täiendavad vestlused.
Vestlusvooruks võivad konkursil osalejad teha täiendusi oma algses ideekavandis, vestlusvoorus on lubatud esitada muusikalisi näiteid.

Võitja kuulutatakse välja 16. detsembril 2014.
Ooperi valmimise lõpptähtaeg on mais 2016.