Rahvusvaheline Uue Muusika Ühing (ISCM) valis oma auliikmeks Arvo Pärdi.


Wroclawis, Poolas toimus 03.10-12.10 selleaastane rahvusvahelise Uue Muusika Ühingu poolt korraldatud festival, mille raames läbi viidud koosolekul otsustati valida Ühingu auliikmeks Arvo Pärt.
1922. aastal loodud ISCM on suurim erinevaid maid ühendav nüüdismuusika ühing, kus on liikmeid rohkem kui 50-lt maalt, esindatud on kõik kontinendid.

Ühingu auliikmete nimekiri hõlmab enamikku olulistest ja kaalukatest 20. ja käesoleva sajandi heliloojatest. Kuna auliimetelt eeldatakse väga olulisi saavutusi, siis see nimekiri ei ole väga pikk. Sinna kuuluvad sellised heliloojad nagu Ravel, Stravinski, Hindemith, Sibelius, Messiaen, Cage ja paljud teised.
Ettepaneku võtta Pärt Ühingu auliikmeks tegi ISCM-i Poola sektsioon, kes tõi välja Pärdi muusikas peegelduvat vaimsust ning tema tihedat seotust Poola vaimu- ja kultuuriruumiga. Rõhutati ka Pärdi muusika imetlusväärset võimet haarata nii asjatundjaid ning samas kõnetada ka laiemat publikut. Ühingu Eesti sektsiooni esindajana oli festivalil kohal EHL esimees Märt-Matis Lill, kes tõi poola delegaatite poolt esiletõstetud omaduste kõrval välja asjaolu, et Pärdi looming on tervikuna väga eripalgeline ning peegeldab mitmeid olulisemaid 20. sajandi muusika suundumusi ja pöördeid, ning et Pärt on kuulunud nüüdismuusika juhivate tegijate hulka juba üsna varasest tegutsemisajast peale.

Festivali raames toimunud mitmel kontserdil kõlas Pärdi muusika. Lisaks kanti ette ka Mirjam Tally kooriteos “Animalistic Hymn”.

Eesti Heliloojate Liit on ISCMi liige alates 2005. aastast. Eesti heliloojate teoste ettekanded on pälvinud edu, näiteks pälvis Helena Tulve “Sula” (orkestrile) 2006. aastal ISCM-CASH Young Composers Award´i. Alates 2006. aastast ongi igal aastal mõne Eesti helilooja teos ISCMi festivali kavasse valitud ning Eesti heliloojate nimesid delegaatide hulgas teatakse hästi.

http://worldmusicdays2014.pl/en/festiwal/czlonkowie-honorowi-iscm/
http://www.iscm.org/about%20%26%20contact/international-society-contemporary-music-iscm