Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi residentuurprogramm heliloojatele: EMA juures

Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ja Eesti Heliloojate liidu eestvõttel toimub loomeresidentuur, mille raames tutvustavad elektroonilise muusika ansambli EMA liikmed heliloojatele elektroakustilise livekompositsioonidega seonduvaid problemaatikaid. Residentuur toimub läbi avalike loengute/õpitubade, mille tulemusena saavad elektroakustilisest komponeerimisest ansamblile huvitatud heliloojad vajalikku tehnilist oskusteavet. Projekti parteriks on ka Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kompositsiooniosakond, mille tudengid saavad samuti vabakuulajana avalikes loengutes ja töötubades osaleda.

Residentuuri eesmärk on arendada koostööd heliloojate ja ansambli vahel, mille tulemina tellib festival Eesti Heliloojate Liit residentuuris aktiivselt osalenud heliloojatelt uudisteoseid.
Eesti Heliloojate Liidu huvi oleks tutvustada heliloojatele elektroakustilise süvamuusika komponeerimise spetsiifikat ning võimalust tutvuda ansambli instrumentaariumiga läbi praktiliste õpitubade ning teoreetiliste loengute julgustamaks heliloojaid katsetama lähemalt erinevate digitaal ja analooginstrumentide arsenali ning tutvustada interpreetide lähtepunktist erinevaid nüansse, mida komponseerimisel silmas pidada, muuhulgas notatsiooniga seonduvat spetsiifikat.

Interpreetide ja heliloojate dialoogi tulemusena sünnivad uued teosed ansambli repertuaari, mis tuleksid avalikult ette kandmisele kevadel 2021.

Tegemist on uudse ettevõtmisega arendamaks elektroakustilise süvamuusika loomet ja esitust Eestis.
Loengud ja töötoad toimuvad EMTA Multimeediakeskuses.

Neid viivad läbi Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi ansambli EMA liikmed: Taavi Kerikmäe, Ekke Västrik, Tarmo Johannes, Theodore Parker, Mihkel Tomberg, Doris Hallmägi.

Sarja esimene kohtumine toimus 27. oktoobril kell 19 EMTA multimeediakeskuses.

Järgmine kohtumine toimub 19. novembril 2020 kell 17 EMTA multimeediakeskuses.
Järgmise kohtumise teema on modulatsioon.
Tutvustame erinevaid modulatsiooniprintsiipe – ja tehnikaid.
Tutvustame E.Västriku teost “Origami”.
Samuti vaatleme V.Globokari modulatsiooniideid elektroonilise muusika ansamblile.

Tulevased kuupäevad: 15. detsember 2020