Taaveti Laulude konkurss

Eesti Heliloojate Liidu ja Pirita Kloostri korraldatud konkursi tähtaeg on
1. november 2009.
Konkursi tingimused:
– Konkursile oodatakse teoseid kammerkoorile või vokaalansamblile (SATB). Võimalik on kasutada ka ainult mees- või naishääli.
– Teos on kirjutatud äsjailmunud Taaveti laulude uustõlke sõnadele (Psalmid, kirjastus Maarjamaa, 2009).
– Teosed ei tohi olla varem ettekantud.
– Teoste laekumise tähtaeg on 1. november 2009. Esitusvalmid partituurid tuleb nimetatud kuupäevaks toimetada Eesti Heliloojate Liitu, aadressil Lauteri 7c, Tallinn. Kehtivad on ka sama päeva postitempliga saadetud võistlustööd. Noodimaterjalile tuleb lisada kinnine ümbrik autori nimede ja kontaktandmetega.

Konkursi preemiafond on 30 000 krooni: I preemia – 15.000.-; II preemia – 10.000.-; III preemia – 5000.-. Preemiasumma jagamise otsustab korraldajate poolt kokkukutsutud žürii, kellel on õigus summasid ka ümber jagada. Valik konkursile laekunud teostest tuleb ettekandele detsembris kammerkoor Voces Musicalese poolt.