Tšellopalade konkurss

Tähtaeg 20. detsember 2005
Rahvusvaheline konkurss NOOR MUUSIK ja Eesti Autorite Ühing kuulutasid välja võistluse kohustusliku pala saamiseks noortele tšellistidele. Pala võib olla kirjutatud nii tšellole klaverisaatega kui ka ainult soolopillile kestvusega kuni 3 minutit. “Noor Muusik” toimub kahes vanuseastmes (7-10 ja 11-13), seega on vajadus kahe erineva raskusastmega pala järele.

Võistulustööd esitada neljas eksemplaris, millele lisada kinnine ümbrik autori andmetega.
Žürii poolt väljavalitud helitööde auhind on á 10 000 krooni.

Esitamistähtaeg on 20. detsember 2005.
Tööd esitada aadressil:
Tallinn 11614, Kitsas tn 8, MTÜ Noor Muusik.

Info:
56 150 525
Märt Hunt