Urve Lippus 5.03.1950 – 13.05.2015

Lahkunud on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna professor, Eesti Heliloojate Liidu liige Urve Lippus.

Urve Lippus lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikateaduse erialal. 1985. aastal kaitses ta Moskva Riiklikus Konservatooriumis kandidaadi väitekirja.

90-ndate aastate alguses töötas Urve Lippus uurijana Pennsylvania ülikoolis ning 1995. aastal kaitses ta Helsingi Ülikoolis doktori väitekirja.

Lippuse teaduslik haare oli lai. Eriti köitis teda Veljo Tormise looming ja selle seosed Läänemere-Soome rahvalauluga.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikateaduse osakonna arengusse on Lippuse panus olnud hindamatu ja püsiv.

Tema toimetatuna on ilmunud ka suurem osa muusikaakadeemia teadusväljaannetest. 2009. aastal asutas ta muusikateaduse aastaraamatu Res Musica ja oli selle kuue aastakäigu peatoimetajaks. Urve Lippus oli ka Eesti muusikateaduse seltsi alusepanija ja selle tegevussuundade väljatöötaja.