Uute lugude konkurss rahvamuusikaansamblitele

Tähtaeg 19. märts 2007
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus koostöös Eesti Rahvatantsu – ja Rahvamuusika Seltsiga  kuulutab välja uute lugude konkursi rahvamuusikaansamblitele ja -orkestritele. Konkursi eesmärgiks on mitmekesistada mängitavat repertuaari ning anda rahvamuusikaga tegelejatele (nii juba tunnustatud heliloojatele kui ka esmaüritajatele) võimalus ennast proovile panna.
Konkursitööd esitavad autorid partituurina.

Eraldi peetakse arvestust nende osavõtjate vahel, kes kirjutavad võistlustöö väikesele koosseisule või suurele orkestrile, kus leiaksid rakendust flööt, klarnet, akordion, löökpillid (näit. jauram, lokud, triangel), viisikannel, saatekannel (akordkannel), viiul I, viiul II, bass. Võistlustöid hinnatakse  ja kantakse ette avalikul kontserdil Eesti Orkestrijuhtide Rahvamuusikaorkestri või selle põhjal moodustatud ansamblite poolt  01.04.2007.a. (koht ja kellaaeg täpsustamisel)
Kui instrumentide valik erineb eeltoodust, tuleb võistlustöö autoril komplekteerida ansambli koosseis ise.
Et tagada konkursitööde laialdast levikut, oodatakse eelkõige lihtsakoelisi (ka lastekollektiividele jõukohaseid) eesti rahvamuusika töötlusi või rahvatoonis originaalloomingut.
Võistlustööd peaksid olema jõukohased mängida harrastuskollektiividele !

Parimatele osalejatele on ette nähtud rahalised preemiad.

Arvesse lähevad ainult need ansambli- või orkestripalad, mis on kinnises ümbrikus (partituur ja pillide hääled ühes eksemplaris) koos autori märksõna ja kontaktandmetega
hiljemalt 19.märtsiks 2007.a. aadressil: J.Vilmsi 55, Tallinn 1014

Lisainfo teisipäeviti tel. 6009 176  ja   6015477,  5203666