Vana-aasta ööl lõpeb nüüdismuusika-alaste artiklite koostamise võistlus

Kuni 31.detsembrini 2009 kell 23.59:59 Eesti aja järgi on kõigil huvilistel võimalik osaleda Vikipeediapõhise nüüdismuusika-alaste artiklite koostamise võistlusel. Võistluse võitjale on Eesti Arnold Schönbergi Ühing Eesti Terminoloogia Ühingu toel pannud välja tunnustusauhinna, mille maksab Eesti Kultuurkapital. Tunnustusauhinna määramine on osa Eesti Arnold Schönbergi Ühingu algatatud nüüdismuusika oskuskeele arendamise projektist.

Tunnustusauhinna eesmärk on suurendada nüüdismuusika-alase info hulka eesti keeles, aidata kaasa nüüdismuusika oskuskeele arengule, täiendada ja täiustada eestikeelset Vikipeediat ning leida uusi kaastöölisi.

Tunnustusauhind määratakse nüüdismuusika-alaste artiklite kirjutamise, toimetamise ja süstematiseerimise eest eestikeelses Vikipeedias. Eelistatakse kaastöid, mille tulemusena avatakse nüüdismuusika mõisted varasemast paremini. Hinnatakse nii uue teksti kirjutamist, olemasoleva teksti toimetamist kui ka artiklite süstematiseerimist. Hinnatakse oskust koostada sidusat, hästi ja arusaadavalt sõnastatud, põhjalikku, kuid ülevaatlikku entsüklopeedilist teksti, mis põhineb usaldusväärsetel allikatel. Eruditsioon, huvitav teemavalik, tõlkimisoskus, Vikipeedia nõuetele vastava vormistamise oskuse puudulikkus jms ei ole auhinna määramisel otsustavad. Ei hinnata mitte niivõrd artikli(te) lõplikku kuju, kuivõrd konkreetse kirjutaja panust artikli(te) kvaliteeti. Kirjutamine toimub Vikipeedia põhimõtete ja vormistamisreeglite alusel kasutajate koostöös.

Tunnustusauhind määratakse kaastööde eest, mis on salvestatud hiljemalt 31.12.2009 kell 23.59:59 Eesti aja järgi. Osaleda võivad kõik Vikipeedia registreeritud kasutajad peale tunnustusauhinna määramise komisjoni liikmete. Kasutajanimi jätab võistleja anonüümseks, kui ta oma nime ise ei avalda. Auhinna üleandmisel kinnitab kasutaja identsust reaalse isikuga Vikipeedia administraator.

Tunnustusauhinna fondi suurus on 10 000 krooni. Kolmeliikmelisse tunnustusauhinna määramise komisjoni kuulub Eesti Arnold Schönbergi Ühingu, Eesti Terminoloogia Ühingu ja Vikipeedia esindaja. Komisjon võib auhinnafondi piires määrata auhinna mitmele isikule. Auhind antakse üle laupäeval, 9. jaanuaril 2010 Pärnu Nüüdismuusika Päevade ja In Graafika ühise suure festivalipäeva raames Pärnus. Auhinnasumma makstakse välja vastavalt Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Arnold Schönbergi Ühingu sõlmitud varalise annetuse lepingule. Eesti Kultuurkapital sõlmib auhinna saajaga stipendiumilepingu. Vääriliste kandidaatide puudumisel on komisjonil õigus jätta tunnustusauhind välja andmata ja summa tagastatakse Eesti Terminoloogia Ühingule.

Võistluse toimumiskoht on Vikipeedia
Täeindav info: www.schoenberg.ee