Jaan Ross

Muusikateadlane, muusikapsühholoog, EHL liige 1989. aastast
Sündinud 05.04.1957

 

Ross, Jaan on sündinud 5. aprillil 1957 Tartus. Ta lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 1980 muusikateadlase ja pedagoogina. 1988 kaitses Ross kunstiteaduste kandidaadi väitekirja Leedu Muusika- ja Teatriakadeemias ning 1992 psühholoogiadoktori väitekirja Turu Abo Akadeemias. 1993-1996 oli Ross Eesti Keele Instituudi teadusdirektor, 1996-1999 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna dekaan, 2003-2006 TÜ kunstide osakonna juhataja.

1993-2015 oli ta TÜ professor ning aastast 1995 on ta EMTA professor. 2003 valiti Ross Eesti Teaduste Akadeemia liikmeks. Alates 2009 on ta Euroopa Kognitiivsete Muusikateaduste Ühingu (ESCOM) juhatuse liige ning 2009- 2015 oli Eesti ülikoolidevahelise kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli juht. Samuti on ta mitmete ajakirjade toimetuskolleegiumi liige. Ross on avaldanud üle 150 teaduspublikatsiooni, olnud magistri- ja doktoritööde juhendajaks, oponeerinud ja eelretsenseerinud doktoriväitekirju mitmetes maailma ülikoolides.

Olulisemad teosed ja loomingulised saavutused

Ross, J., editor (2012). Encapsulated Voices: Estonian Sound Recordings from the German Prisoner-of- War Camps in 1916–1918. Köln, Weimar, Wien: Böhlau.
Ross, J. (2007). Kaksteist loengut muusikapsühholoogiast. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Ross, J. (2006). Blagozvuchie: Ob'ektivnye prodposylki konsonantnosti v muzyke. Peterburi: Izdatel’stvo Evropejskogo universiteta.
Ross, J.; Maimets, K., toim. (2005). Mõeldes muusikast. Sissevaateid muusikateadusesse. Tallinn: Varrak.
Ross, J.; Lehiste, I. (2001). The Temporal Structure of Estonian Runic Songs. Berlin, New York: De Gruyter.