Aare Kruusimäe

Helilooja, EHL liige 1999. aastast
Sündinud 27.06.1972

Kruusimäe, Aare on lõpetanud Kuressaare Gümnaasiumi, õppinud 1991–1993 Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis klassikalist laulu, muusikateooriat ning loomingut Alo Põldmäe juhendamisel. 1997. aastal lõpetas ta Eesti Muusikaakadeemia kompositsiooni erialal Raimo Kangro õpilasena. Kruusimäe töötab aastast 2000 Eesti Rahvusmeeskoori kutselise lauljana (bass) ning tegeleb vokaalimprovisatisooniga ansamblis Improloo.

Aare Kruusimäe loomingus on kesksel kohal vokaalteosed, millest kaaluka osa moodustab vaimulik muusika. 1999. aastal kanti Kuressaares, Riias ja Tallinnas ette Kruusimäe Missa Adventus, op. 14 solistidele, meeskoorile ja orelile, mis on esimene eesti advendimissa. Isikupärase kõlakombinatsiooni on helilooja leidnud meeskoori ja saksofonikvarteti koosluse näol (Jõulukantaat, op. 18, 2000; Saksofonimissa, op. 24, 2004), selle kõrval kuulub tema loomingunimekirja ka Saksofonikvartett, op. 1 (1999). Eriti köidab teda vaba improvisatsiooni ja kirjapandud muusika koosmõju (“Hääle otsimine” solistidele ja meeskoorile, 2004; “Kevadine vasikas” häältele ja puhkpillidele, 2004; “Laava laul” löökpillidele, 2005). Aare Kruusimäe muusika on enamasti tonaalsete toetuspunktidega ja traditsioonilise harmooniakäsitlusega, kust võib leida erksaid kujundeid ja erisugusuguseid stilisatsioone, mida kaunistavad laulvad meloodiad ning ilmestab teravmeelne suhtumine nii teksti kui ka muusikalisse materjali. Helilooja enda sõnul on tal mõjutusi Bachist Kangroni.

Olulisemad teosed ja loomingulised saavutused

Kruusimäe teosed on kõlanud festivalil “Eesti muusika päevad”, Suure-Jaani Muusikapäevadel, Paide Raemuusika Festivalil ja Eesti Noorte Heliloojate Festivalil. Tihe koostöö seob teda Eesti Rahvusmeeskoori ja Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskooriga, kes on olnud mitmete teoste tellijaks, esiettekandjaks ning salvestajaks. Lisaks on tema teoseid esitanud Tallinna Saksofonikvartett, PaukenfEst Duo, Tallinna Keelpillikvartett, Tallinna Barokkorkester, sopranid Pirjo Levandi, Pille Lill, Iris Oja ja Aile Asszonyi, Villu Valdmaa (bariton) jt. “Maailma avastamine” (tekst Jaan Kross) kõlas tellimusteosena 2009. aasta laulupeol „ÜhesHingamine“ ühendkooride esituses. Samal kontserdil kanti ette ka „Õnnelaul“ meeskoorile (tekst Juhan Viiding).

Oma loomingu eest on helilooja pälvinud mitmeid preemiad. “Laudate Dominum” segakoorile võitis 1995. aastal Rochesteris eesti heliloojatele korraldatud vaimuliku koorimuusika konkursi. “Isamaale” võitis II koha uute koorilaulude konkursil “Armastan Sind, Eestimaa” meeskoorilaulude kategoorias 2004. aastal. Poistekoorilaul “Kevadine vasikas” pälvis III preemia Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäevale pühendatud uudisloomingu võistlusel 2008. aastal. Kruusimäe loomingut on salvestatud CD-le “Anno Domini”, Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor (2000).

Täiendavat infot leiab

Eesti Muusika Infokeskus