Mart Humal

Muusikateadlane, EHL liige 1982. aastast
Sündinud 18.02.1947

Humal, Mart omab teaduslikus tegevuses on kahte põhisuunda: eesti muusikaklassika uurimine ja propageerimine ning muusikateooria süvauuringud. Mõlema puhul on ta seadnud järeltulevatele põlvedele väga kõrged standardid. Humala kandidaaditöö Leningradi Konservatooriumis käsitles Heino Elleri harmooniat ning tema tööd on ilmunud mitmes raamatus ja paljudes artiklites, samuti on Humala ülitäpse toimetajakäe alt trükis ilmunud enamik Heino Elleri ja mitmed Eduard Tubina noodiväljaanded. Eesti taasiseseisvumise järel on Humal ainuisikuliselt rajanud tugeva aluse kahele seni Eesti muusikateaduses tundmatule, kuid Euroopas ja Ameerika Ühendriikides juba traditsioonidega uurimissuunale — posttonaalse muusika analüüs ning Schenkeri analüüsimeetod. Humal on juhendanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias paljude muusikateadlaste ja interpreetide magistri- ja doktoritöid, sealhulgas muusikateaduse professorite Margus Pärtlase ja Kerri Kotta väitekirju.

Allikas: Sten Lassmanni intervjuu TeMuKis, 2017 mai