Mart Jaanson

Helilooja, muusikateoreetik, teoloog ja vaimulik, EHL liige 2005. aastast
Sündinud 31.03.1966

Jaanson, Mart õppis 1973–1984 Tartu 2. Keskkoolis ja samaaegselt Tartu 1. Lastemuusikakoolis klaverit ja 1983–1987 Tartu Muusikakooli muusikateooria osakonnas. 1987. aastal asus õppima Tallinna Konservatooriumisse professor Eino Tambergi kompositsiooniklassi, mille lõpetas 1992 cum laude. 1988–1990 täiendas end Eesti Goethe Seltsi juures tegutsenud Eesti Goethe-Gümnaasiumis. 1992–1993 õppis ta Austria Teaduste ja Uuringute Ministeeriumi ja hiljem Alban Bergi Fondi stipendiaadina Viini Muusika- ja Lavakunstikõrgkoolis professor Kurt Schwertsiku kompositsiooniklassis. 1994. aastal astus ta Tartu Ülikooli usuteaduskonda, mille lõpetas 1999. aastal. 2002 Eesti Muusikaakadeemia teadusmagistrikraad muusikateaduses. 2002–2003 õppis EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris. Alates 2005 TÜ usuteaduskonna doktorant.

1990. aastal oli tegev ajakirja Scripta Musicalia toimetamisel. On Eesti Arnold Schönbergi Ühingu asutajaliige ja aastatel 1995–2003 juhatuse esimees. Aastast 1993 tegutseb eesti muusikaelus eelkõige muusikakriitikuna (Kultuurilehe 1994. aasta kriitikapreemia), aga ka heliloojana. Peatähelepanu on suunatud 20. sajandi ja nüüdismuusika tutvustamisele. 1994–2006 töötas Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis muusikateoreetiliste ainete õpetajana, 1999–2001 oli selle kooli direktor.

Mart Jaanson on olnud Tartu Uue Muusika Pidustuste peakorraldaja. Alates 2001 TÜ muusikateooria lektor. Alates 2003 EELK Nõo Püha Laurentsiuse koguduse õpetaja.

Olulisemad teosed ja loomingulised saavutused

Kultuurilehe aastapreemia laureaat (1994)
Ajakirja Teater. Muusika. Kino muusikatoimetuse aastapreemia laureaat (2008)

Täiendavat infot leiab:

Mart Jaanson – Eesti Muusika Infokeskus
Mart Jaanson – Tartu Ülikool
Mart Jaanson – Eesti Teadusinfosüsteem

Uudised: 1
X Eesti Heliloojate Festival